Ritningar 2020

Mässhallar - detaljritning inomhus

Ladda ner detaljritning (pdf) här >> Mässhallar 

Uteområdet - detaljritning utomhus

Ladda ner detaljritning (pdf) här >> Uteområdet