Mässinfo

Exponorr är en av Sveriges äldsta varumässor. Mässan har befunnit sig på olika platser runt om i Östersundsområdet genom åren. Mässan har utan avbrott genomförts sedan 1950. Tidigare har mässan genomförts på bland annat Tennishallen, Z-hallen, ATS-området, F4 Park och på Östersundstravet. Sedan 2016 genomförs ExpoNorr på nybyggda Östersunds Arena.

Det nya mässområdet är mycket stort och välkomnande. Här kommer mässan att växa – med fler utställare och aktiviteter – både ute i det fria och under tak.

Mässan genomförs under fyra dagar (torsdag till söndag) och den besöktes 2016 av cirka 16 000 besökare. 100-150 företag och föreningar ställer normalt ut på mässan.

ExpoNorr är en bred varumässa, där du i princip hittar utställare och försäljningsställen från de flesta branscher och nischer. En skön mix av företagsutställare, marknadsförsäljning, aktiviteter och underhållning – för hela familjen.

Från och med 2018 tidigareläggs varumässan ExpoNorr – med nästan en hel månad!

ExpoNorr 2018 kommer alltså att genomföras redan den 1-3 juni.

ExpoNorr är en av Sveriges äldsta varumässor. Mässan har genomförts utan avbrott sedan 1950. Traditionellt har den genomförts i månadsskiftet juni/juli, som ett startskott på den gamla tidens industrisemesterperiod. Dagens semesterperiod är betydligt bredare och mer fördelad över perioden juni-augusti. Sverige stänger inte längre den sista juni – på gott och ont.

Under en längre tid har frågan om en flytt i tid diskuterats, både bland utställarna och hos oss som arrangör. Det gamla datumet, veckan efter midsommar, har utgjort ett stort problem för många av utställarna. Många företag har begränsad bemanning efter midsommar, på grund av att semesterperioden har startat. Man skulle vilja vara med – men får inte ihop det personalmässigt.
Nu tar vi tjuren vid hornen och tidigarelägger mässan med nästan en hel månad.

I grunden handlar detta om att anpassa och modernisera varumässan Exponorr, så att den blir mer attraktiv – för både utställande företag och dess besökare.
Mässan får i och med detta även en tydligare profil, som en tydlig uppstart på vår- och sommarsäsongen i länet. Inte som tidigare – mitt i mellan två säsonger.

Vårt gemensamma mål är att ExpoNorr´s profil skall stärkas och att fler besökare, företag och nya branscher hittar till mässområdet.

Stigakoll 606_72px