För utställare

Ladda ner Informationsblad och Anmälningsblankett>> 

Boka plats
Anmäl ditt intresse via mail till info@masskonsult.nu eller ring oss direkt på 063-12 99 90.
Fyll gärna i anmälningsblanketten (se sidans topp) – så går er anmälan snabbt och smidigt.

Allmän information

Datum
1 – 3 juni

Planerade öppettider
Fredag 10-17
Lördag 10-17
Söndag: 10-16

Plats
Östersunds Arena, Stadsdel Norr

Priser
Baspris inomhus 950 kr/kvm
Priser utomhus varierar beroende på storlek och läge – se anmälningsblankett.

Anmälningsavgift 25% av monterhyran, faktureras i direkt anslutning vid anmälan.

Marknadsföring
Mässan kommer att marknadsföras via ett flertal olika kanaler:
-Egen Mässbilaga som distribueras till hushåll i Jämtland och Härjedalen
-Annonsering i lokala medier
-Bussreklam (Stadsbussarna Östersund)
-Annonskampanjer i Digitala Medier (bland annat Facebook) m.m.
-Alla utställare kommer att erbjudas möjlighet att var en del av marknadsföringen av mässan och sitt eget företag.

Här kan du ladda ner mässans logotyp
>>ExpoNorr logo.png
>>ExpoNorr logo.pdf

Leveransadress
Ange nedanstående leveransadress om ni avser att skicka gods till mässan. Godsmottagning kan ske från den 26/6.

Östersunds Arena
Arenavägen 27
831 91 Östersund

Ange tydligt företagsnamn och kontaktperson på godset

Godsmottagare på plats: 070-618 06 16
Om truck/traktor behövs för lossning, debiteras utställaren detta enligt gällande prislista.
Arrangören ansvarar inte för gods avställt i obemannad monter.

Besöksadress

Östersunds Arena
Arenavägen 27
831 91 Östersund

Ankomst

Mässområdet är öppet för utställarnas ankomst/monterbyggnad enligt nedan:

31 maj klockan 08.00 – 21.00
1 juni klockan 07.00 – 10.00

Slutbesiktning av montrar sker den 1 juni mellan 09.00-10.00. Alla gångar måste vara fria för passage från kl 09.30 dagligen (torsdag kl 11.00).

Avsteg eller andra särskilda behov skall snarast möjligt anmälas till arrangören.

Bevakning

Mässområdet är bevakat nattetid.

Arrangören kan inte ta ansvar för utställarnas materiel – lämna inte värdesaker i er monter under nätterna.

Utflyttning

Mässområdet är öppet för utställarnas avtransport enligt nedan:

3 juni klockan 16.00 – 21.00
4 juni klockan 08.00 – 12.00

Montrar och aktiviteter skall ovillkorligen vara bemannade intill mässans stängningstider.
Klockan 12.00 den 4 juni skall all materiel vara borta från området – annars sker detta på bekostnad av utställaren. Detta gäller även alla sopor och emballagerester m.m.

Avsteg eller andra särskilda behov skall snarast möjligt anmälas till arrangören.

Mat och dryck

Vi bjuder alla utställare på kaffe under hela mässan (från inflyttning till utflyttning) – mot uppvisande av utställarkort.

Utställarkort

Utställarkorten skall bäras av utställarna – även under in- och utflyttning. Varje företagsutställare disponerar fritt fem stycken utställarkort. Vid behov av fler utställarkort, kan dessa köpas styckevis för 20 kr exkl.moms i mässinformationen. Utställarkortet berättigar till fri parkering på utställarparkeringen.

Boende

Mässområdet ligger i den norra delen av Östersund och det är cirka 15 min gångväg till centrum.
Särskilda boendeerbjudanden kommer att redovisas senare.