För utställare

Ladda ner Informationsblad och Anmälningsblankett>> 

Boka plats
Anmäl ditt intresse via mail till info@masskonsult.nu eller ring oss direkt på 063-12 99 90.
Fyll gärna i anmälningsblanketten (se sidans topp) – så går er anmälan snabbt och smidigt.

Allmän information

Datum
1 – 3 juni

Mässans publika öppettider
Fredag 10-17
Lördag 10-17
Söndag: 10-16

Mässområdets öppettider (för utställare)
Torsdag 08.00 – 21.00 (inflyttning)
Fredag 07.00 – 18.00
Lördag 08.30 – 18.00
Söndag 08.30 – 22.00 (utflyttning)

Insläpp från utställarparkeringen är öppen fram till 10.00 dagligen.

Plats
Östersunds Arena, Stadsdel Norr

Priser
Baspris inomhus 950 kr/kvm
Priser utomhus varierar beroende på storlek och läge – se anmälningsblankett.

Anmälningsavgift 25% av monterhyran, faktureras i direkt anslutning vid anmälan.

Marknadsföring
Mässan kommer att marknadsföras via ett flertal olika kanaler:
-Egen Mässbilaga som distribueras till hushåll i Jämtland och Härjedalen
-Annonsering i lokala medier
-Bussreklam (Stadsbussarna Östersund)
– Radioreklam (Rix FM)
-Annonskampanjer i Digitala Medier (bland annat Facebook) m.m.
-Alla utställare kommer att erbjudas möjlighet att var en del av marknadsföringen av mässan och sitt eget företag.

Här kan du ladda ner mässans logotyp
>>ExpoNorr logo.png
>>ExpoNorr logo.pdf

Leveransadress
Ange nedanstående leveransadress om ni avser att skicka gods till mässan. Godsmottagning kan ske från den 29 maj.

Östersunds Arena
Arenavägen 27
831 91 Östersund

Ange tydligt företagsnamn och kontaktperson på godset

Godsmottagare på plats: 063-12 99 90
Om lastbilschauffören ber om assistans av truck/traktor behövs lossning/lastning, debiteras utställaren detta enligt gällande prislista.
Arrangören ansvarar inte för gods avställt i obemannad monter.

Besöksadress
Östersunds Arena
Arenavägen 27
831 91 Östersund

Ankomst
Vid ankomst till mässområdet – anmäl er ankomst omedelbart till mässinformationen.
Mässinformationen hittar du i arenans foaje.

Observera att montern inte får tas i besittning för ens full monterhyra är erlagd.

Mässområdet är öppet för utställarnas ankomst/monterbyggnad enligt nedan:

Torsdag 31 maj klockan 08.00 – 21.00

Slutbesiktning av montrar sker den 1 juni mellan 09.00-10.00. Alla gångar måste vara fria för passage från kl 09.30 dagligen (torsdag kl 11.00).

Avsteg eller andra särskilda behov skall snarast möjligt anmälas till arrangören.

Bevakning
Efter mässans stängning ombesörjer Svenska Mässkonsult Nord AB allmän vakthållning, men påtar sig inget ansvar för kvarlämnade värdesaker, utställda varor och eller produkter. Utstälare skall ha egen försäkring. Mässområdet är bevakat med vakter från torsdag kväll den 31 maj intill söndag morgon den 3 juni.

Arrangören kan inte ta ansvar för utställarnas materiel – lämna inte värdesaker i er monter under nätterna.

Utflyttning
Mässområdet är öppet för utställarnas avtransport enligt nedan:

3 juni klockan 16.00 – 22.00
4 juni klockan 08.00 – 12.00

Montrar och aktiviteter skall ovillkorligen vara bemannade under mässans öppettider. Nedmontering av monter/utställning får inte ske innan 16.00 på söndagen.
Under söndagskvällen rivs och lastas monterväggarna.
Klockan 12.00 den 4 juni skall all materiel vara borta från området – annars sker detta på bekostnad av utställaren. Detta gäller även alla sopor och emballagerester m.m.

Avsteg eller andra särskilda behov skall snarast möjligt anmälas till arrangören.

Mat och dryck
Vi bjuder alla utställare på kaffe under hela mässan (från inflyttning till utflyttning) – mot uppvisande av utställarkort.
Utställarlunch i avskild matsal erbjuds. Beställs i förväg till arrangören. 90 kr/portion.

Utställarkort
Utställarkorten skall bäras av utställarna – även under in- och utflyttning. Varje företagsutställare disponerar fritt fem stycken utställarkort. Vid behov av fler utställarkort, kan dessa köpas styckevis för 20 kr exkl.moms i mässinformationen. Utställarkortet berättigar till fri parkering på utställarparkeringen.
Tillse att den personal som skall jobba på mässan får ett utställarkort i förväg, så att de kan parkera på utställarparkeringen och kommer in genom mässentrén. Det går även bra att lämna in en personallista till Mässinformationen.

Utställar- och släpvagnsparkering
En utställarparkering kommer att finnas på arenans baksida alternativt på anvisad på plats på ordinarie besöksparkering. Utställarkortet skall uppvisas för P-personalen, för att berättiga fri parkering på anvisad plats. Respektera Arenans Personalparkering – p-böter utdelas! P-förbud råder på mässområdet under mässans öppettider. Flytta bilen omgående efter lossning/lastning.
Tänk på Räddningstjänstens framkomlighet och visa hänsyn.

Boende
Mässområdet ligger i den norra delen av Östersund och det är cirka 15 min gångväg till centrum.
Särskilda boendeerbjudanden kommer att redovisas senare.

Monterväggar
Monterväggarna är 2,5 m höga och består av vitlaminerade spånplattor. Lättare föremål kan hängas från överkanten där även spikning är tillåten. Rådfråga i mässinformationen.
Det är förbjudet att spika, skruva, måla och använda häftpistol på väggarna. Skadade väggar debiteras i efterhand.

Städning
Utställare och dekoratörer skall själva städa bort allt skräp från uppbyggnaden och rivningen av montern. Monterväggarna skall vara rensade från tejp, dekaler, affischer etc. Om detta inte sker debiteras utställaren arbetskostnad alt förstörd vägg efter gällande prislista. Om egen matta används skall mattape tas bort efter mässan.

Sophantering
Det är väldigt viktigt att hålla rent på området. Sopor som uppkommer under dagen måste omedelbart läggas i containern. Det får inte finnas några tillfälliga sophögar eller överfulla sopbehållare. Vi samarbetar med Lundstams när det gäller sophantering och det finns tydliga uppmärkta containrar för källsortering – följ anvisningarna.

Säkerhet
Alla gångar som är nödutgångar ska vara fria passager. Byggnation eller t ex skyltning utanför monterytan är inte tillåten. Brandredskap och Nödut-skyltar får inte blockeras eller skymmas. Släck ner all monterbelysning när ni lämnar mässan för dagen. Gasolflaskor får finnas på området enbart om Räddningstjänsten informerats.
Blanketten Anmälan brandfarlig vara finns på www.raddningsforbundet.se